RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nakon samo godinu i pol dana primjene (novog) Zakona o radu Hrvatski je sabor donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 61/11.) koji je stupio na snagu 14. lipnja 2011. U ovom se članku ukratko pojašnjavaju usvojene izmjene i dopune ZR-a.

1. Uvodno
2. Izmjena odredaba o noćnom radu i noćnim radnicima
3. Nejednak raspored rada za smjenske radnike
4. Preraspodjela radnog vremena
5. Evidencije o ustupljenim radnicima
6. Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora
7. Otkaz u slučaju profesionalne nesposobnosti za rad ili neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)