RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanje neregistrirane djelatnosti (Nar. nov., br. 61/11., a koji je stupio na snagu 11. lipnja 2011.) po prvi se put na jedinstven i opći način sankcionira obavljanje svih neregistriranih djelatnosti, osim u onim upravnim područjima čije je sankcioniranje propisano posebnim zakonima. U ovom članku dajemo prikaz njegovih odredaba kojima se propisuje koje se djelatnosti smatraju, a koje iznimno ne, obavljanjem neregistrirane djelatnosti, tko neregistriranu djelatnost može obavljati, tko je sudionik u obavljanju takve djelatnosti i koje su sankcije predviđene za počinitelje obavljanja neregistrirane djelatnosti.

1. Uvod
2. Razlozi i cilj donošenja ovog zakona
3. Na koje se neregistrirane djelatnosti zakon ne primjenjuje
4. Na koje se neregistrirane djelatnosti zakon primjenjuje
5. Na koje se osobe primjenjuju odredbe ovog zakona
6. Što se smatra obavljanjem neregistrirane djelatnosti
7. Što se ne smatra obavljanje neregistrirane djelatnosti
8. Obavljanje inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona
9. Poduzimanje upravnih mjera
10. Prekršajne sankcije
11. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)