RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Već više od 10 godina, koliko je Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., dalje: Zakon o PDV-u) u primjeni, traju prijepori oko obračuna PDV-a na isporuke koje poduzetnik – porezni obveznik obavi bez naknade, bilo za privatne potrebe, za potrebe članova svoje obitelji i drugih bliskih osoba, ali i svim drugim osobama u nepoduzetničke namjene. Poduzetništvo je kao takvo usmjereno na stvaranje nove vrijednosti i u pravilu ne obavlja nikakve isporuke dobara i usluga bez naknade.

1. Uvod
2. Isporuke bez naknade prema direktivi 2006/112/EZ
3. Isporuke bez naknade prema hrvatskom zakonu o PDV-u
4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)