RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Poziv na sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)