RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prava i obveze zaposlenih u državnoj i javnoj službi osim Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09.), kao osnovnog propisa iz područja radnih odnosa, detaljnije uređuju kolektivni ugovori kao profesionalni (autonomni) izvori radnog prava. U skladu sa zaključenim kolektivnim ugovorima zaposleni u državnim i javnim službama ostvaruju pravo na određene pomoći pod uvjetima i u svotama utvrđenim odredbama tih kolektivnih ugovora.

1. Uvod
2. Pravo na pomoć 
3. Pravo na isplatu pomoći u slučaju smrti
4. Pravo na pomoć zbog bolovanja duljeg od 90 dana
5. Pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti
6. Pravo na pomoć u slučaju kupnje medicinskih pomagala
7. Pravo na pomoć za novorođeno dijete

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)