RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa stupio je na snagu 10. ožujka 2011. Njegovim stupanjem na snagu prestao se primjenjivati istovrsni zakon koji je bio donesen 2003. Novim se zakonom u odnosu na prethodnu regulativu ovog područja uvode neke novosti. Uz prikaz temeljnih odrednica Zakona o sprječavanju sukoba interesa u ovom se članku daje i pregled uvedenih novosti.

1. Uvod
2. Definiranje sukoba interesa
3. Pojam dužnosnika
4. Zabranjena djelovanja dužnosnika i postupanje dužnosnika u dvojbi o postojanju sukoba interesa.
5. Obavještavanje o imovinskom stanju dužnosnika
6. Članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima
7. Članstvo i udjeli dužnosnika u trgovačkim društvima i ograničenja poslovanja
8. Ograničenja nakon prestanka obavljanja dužnosti
9. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
10. Sankcije za utvrđenje sukoba interesa
11. Prekršajne odredbe
12. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)