RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Primjena najpovoljnijega prava za radnika i poslovno uvjetovani otkaz U praksi su učestala pitanja vezana za poslovno uvjetovani otkaz, stoga se u nastavku članka prikazuju i dvije odluke Vrhovnog suda vezane za tu temu. Prije svega iznosimo primjer o primjeni najpovoljnijeg prava za radnika. Kada je neko pravo radnika različito uređeno ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkoga vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili zakonom, u pravilu se primjenjuje za radnika najpovoljnije pravo (st. 3. čl. 7. Zakona o radu – Nar. nov., br. 149/09., dalje: ZR).

1. Uvod
2. Primjena za radnika najpovoljnijeg prava
3. Poslovno uvjetovani otkaz
4. Otkaz u slučaju rasporeda posla na druge radnike

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)