RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlada RH donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 29/11., dalje: nova Uredba) koja je stupila na snagu 17. ožujka 2011. i kojom je izvršeno daljnje usklađivanje s važećim odredbama europskih carinskih propisa i prakse čime se stvaraju uvjeti za transparentnost hrvatskih carinskih procedura u odnosu na normativu i praksu EU, ali i uvjeti za postupno osposobljavanje hrvatske carinske službe i svih sudionika u provedbi carinskih procedura na europske carinsko-pravne standarde. Detaljnije u nastavku članka.

1. Uvod
2. Postupanje s plovilima koja su zbog posebne uporabe bila puštena u slobodan promet do 1. srpnja 2006.
3. Postupanje s plovilima koja su zbog posebne uporabe bila puštena u slobodan promet nakon 1. srpnja 2006.
4. Postupanje s plovilima koja će zbog posebne uporabe biti puštena u slobodan promet nakon 17. ožujka 2011.
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)