RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma utvrđena je obveza sastavljanja internih akata u vezi s njegovim provođenjem. S obzirom na to da određene grupe obveznika provođenja toga zakona imaju zajedničke polazišne osnove, njihovi akti mogu biti sličnog sadržaja. 
U RRiF-u br. 4/10. već je objavljen interni akt za računovođe, revizore i porezne savjetnike, u br. 10/10. za neke ostale djelatnosti, a u ovom se broju objavljuje ogledni primjerak internog pravilnika za odvjetnička društva, odvjetnike i javne bilježnike.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)