RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Razmatra se pitanje iskoristivosti bjanko zadužnice tako da se limit „iznosa“ maksimalno iskoristi za glavnicu potraživanja, s tim da se zatezne kamate također naplaćuju na temelju zadužnice, bez obzira na to što glavnica s kamatama može prelaziti tu svotu. Kod banaka bila je uočena različita praksa, a danas FINA izražava restriktivan pristup, u smislu provedbe naplate samo do visine svote odnosne vrste zadužnice. Autor to smatra pogrešnim i argumentira drukčije stajalište.

1. Umjesto uvoda – zadužnički upitnici
2. Funkcija bjankozadužničkih vrijednosnih razreda
3. Normativno uređenje upisive svote
4. Interpretacija upisivog „iznosa“
5. Kalkulacija trajanja kašnjenja i svote kamata
6. Zadužnica kao zamjena za presudu, zastara i red uračunavanja
7. Moć solemnizirane zadužnice produžava rok zastare tražbine
8. Valutni refleks ideologiziranja bjankozadužničkog razreda
9. Facit

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)