RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Iako je ovršni postupak do sada doživio brojne izmjene i dopune, prošle je godine donesen novi niz zakona koji će znatno izmijeniti dosadašnji tijek i način provođenja ovršnog postupka, s time da je dio novih pravila kao što su pravila o ovrsi na novčanim sredstvima već u primjeni, dok će se ostala početi primjenjivati od 1. siječnja 2012. No kako je za sada u potpunosti stupio na snagu samo Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, u ovom će se članku detaljnije obraditi pitanja koja su riješena u tom zakonu. Stoga autorica upućuje na novosti u ovrsi na novčanim sredstvima, s time da se daju osnovne naznake i ostale novosti u ovršnom postupku.

1. Uvod
2. Opće odredbe
3. Provedba ovrhe na novčanim sredstvima
4. Blokada računa
5. Dostava rješenja trgovačkog suda i zatvaranje računa
6. Davanje, čuvanje i pohrana podataka
7. Kaznene te prelazne i završne odredbe
8. Završne napomene vezane za obračunska plaćanja u blokadi računa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)