RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Postupci koje obavljaju djelatnici Porezne uprave radi prisilne naplate poreznog duga od poreznih dužnika – pravnih i fizičkih osoba te provedba ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima sudova i drugih tijela provode se prema izmijenjenim odredbama Općeg poreznog zakona te Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, koji je uglavnom stupio na snagu 1. siječnja 2011. Ovršni postupak na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava u nadležnim ispostavama Porezne uprave obavlja se u opsegu koji je potreban za namirenje poreznog duga, i to donošenjem rješenja o pljenidbi i prijenosu novčanih sredstava koje ovršenik ima na računu i oročenim novčanim sredstvima te pljenidbom novčanih sredstava (plaće) koju ovršenik ostvaruje kod poslodavca. Ako je nad ovršenikom (poreznim obveznikom) pokrenut ovršni postupak, on može podnijeti pisani zahtjev za plaćanjem javnih davanja u obrocima do 10 mjeseci ili odgodu naplate poreznog duga do najdulje 6 mjeseci, o čemu je detaljno pisano u našem časopisu br. 4/11.
U nastavku članka pročitajte kako ispostave Porezne uprave provode postupak pljenidbe dospjele novčane tražbine ovršenika te kada se u iznimnim slučajevima može podnijeti zahtjev za otpis dospjelog poreznog duga.
1. Uvod
2. Donošenje rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih tražbina ovršenika – zabrana na plaću
3. Dostavljanje zahtjeva za daljnjim postupkom ovrhe u područnom uredu
4. Iznimni slučajevi kada je moguće otpisati dospjelo porezno dugovanje
5. Odgoda naplate poreznog duga u slučaju pokretanja upravnog spora
6. Provedba ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)