RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Namjera autorice je prikazati novosti u oporezivanju kave posebnim porezima nastalim zbog donošenja novoga Zakona o posebnom porezu na kavu koji se primjenjuje od 1. travnja 2011. i Pravilnika o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave, čije se odredbe primjenjuju od 2. travnja 2011. O novostima u oporezivanju kave posebnim porezom može se pročitati u časopisu RRiF br. 4/11., str. 70.

1. Uvod
2. Pregled novosti sadržanih u pravilniku o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)