RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu RRiF br. 4/11. u rubrici “Porezi”, str. 70., dane su najbitnije napomene koje propisuje novi Zakon o posebnom porezu na kavu, a u ovom pojašnjen je postupak evidentiranja nabave i prometa kave u izvješćima koja su određena u Pravilniku o posebnom porezu na kavu. U nastavku se daje primjer poreznog i računovodstvenog evidentiranja nabave i prometa kave pri uvozu i kod proizvođača.

1. Uvod
2. Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza kod uvoznika
3. Posebnosti obračunavanja i knjiženja posebnog poreza kod proizvođača
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)