RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dopuštena prava poreznog tijela i poreznog obveznika koji su strane u porezno-pravnom odnosu zastarijevaju u određenom roku. Zastara može biti relativna i apsolutna. Pri računanju zastare bitan je početak njezina tijeka. Na različitosti koji se pri tim izračunima pojavljuju ovisno o vrsti poreza upućuje se u ovom članku. U članku se također razmatra institut zastare i kod doprinosa, novčanih kazni te upravnih, sudskih i javnobilježničkih pristojbi.

1. Uvod
2. Relativna zastara
3. Prekid tijeka zastare
4. Apsolutna zastara
5. Zastara u slučaju otvaranja stečajnog postupka
6. Zastara komorskog doprinosa, novčanih kazni, sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi
7. Supsidijarna primjena Zakona o obveznim odnosima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)