RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo na rodiljni i roditeljski dopust te rodiljne i roditeljske potpore roditelja i posvojitelja, skrbnika i udomitelja djeteta i svake druge osobe kojoj je malodobno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj uređeno je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (dalje: Zakon), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2009. te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji se primjenjuje od 19. ožujka 2011. Zakon je izmijenjen u smislu poboljšanja uvjeta za ostvarivanje tih prava i zaštite materinstva. U ovom članku pišemo o tim pravima i o utvrđivanju naknade za vrijeme korištenja tih prava prema sada važećim propisima.

1. Tko su korisnici rodiljnih i roditeljskih potpora
2. Prava korisnika rodiljnih i roditeljskih potpora
3. Pravo na rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja
4. Stanka za dojenje djeteta i dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete
5. Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta
6. Pravo zaposlenog ili samozaposlenog roditelja na dopust zbog djeteta s težim smetnjama u razvoju
7. Naknade plaće zaposlenog ili samozaposlenog roditelja
8. Način utvrđivanja osnovice za naknadu
9. Naknada plaće roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju do navršene 8. godine života djeteta
10. Prava roditelja koji ostvaruje drugi dohodak, roditelja poljoprivrednika i nezaposlenog roditelja
11. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)