RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ukinut je obrazac OP i Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 81/10.) koji je bio na snazi od 1. srpnja 2010., a u Nar. nov., br. 37/11. objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (dalje: Pravilnik) čija primjena stupa na snagu od 1. svibnja 2011. Iako je novim Pravilnikom ukinut obrazac OP, to ne znači da listu propisanog sadržaja o obračunu plaće, naknade plaće ili otpremnine ne treba uručiti radniku. Koje podatke isplatna lista plaće, naknade plaće i otpremnine treba sadržavati prema novom Pravilniku pročitajte u nastavku ovog članka.

1. Uvodne pripomene
2. Sadržaj obračuna plaće i naknade plaće
3. Posljedice za poslodavca koji nema isplatne liste
4. Sadržaj obračuna otpremnine
5. Čuvanje isprava povezanih s obračunom plaće, naknade plaće i otpremnine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)