RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2011
  • Članak:Poslovanje športske udruge
  • Stranica:60.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

Športskom djelatnošću se, uz fizičke osobe, mogu baviti i pravne osobe. Pravne osobe koje se bave športskom djelatnošću statusno mogu biti organizirane kao udruge, trgovačka društva i ustanove. U ovom se članku daje sažetak temeljnih odrednica iz različitih područja poslovanja sportskih organizacija koje su osnovane kao udruge o kojima se često propitkuje.

1. Uvod
2. Športska djelatnost
3. Športske udruge
4. Oblici udruživanja
5. Športski klubovi u poreznom sustavu
6. Isplate deviznim nerezidentima
7. Treba li udruga izdati račun i kada nije porezni obveznik?
8. Plaćanje gotovinom u inozemstvu
9. Oslobođenje od plaćanja carine
10. Trgovina
11. Ugostiteljstvo
12. Računovodstvo

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)