RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2011
  • Članak:Obračun rada po ugovoru o djelu
  • Stranica:50.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

U praksi se često rabi ugovor o djelu kao pravna osnova rada kod poslodavca na poslovima za koje je, prema odredbama Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09.), obvezno zasnivati radni odnos na temelju ugovora o radu. Bitna je razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu s pravnoga, socijalnog i poreznog motrišta. Rad po ugovoru o djelu sklapa se za obavljanje jednokratnih poslova koji nisu izravno vezani za obavljanje trajne djelatnosti naručitelja rada. Ugovor o radu sklapa se s osobama koje rade izravno na poslovima u okviru trajne djelatnosti za koju je poslodavac registriran. Rad po ugovoru o djelu je rad u svoje ime i za svoj račun, a rad po ugovoru o radu znači rad u ime i za račun poslodavca. S obzirom na te različitosti, razlika je i u poreznom i socijalnom položaju osoba koje rade na temelju ugovora o djelu u odnosu na radnike u radnom odnosu i upravo je to predmet ovoga članka.

1. Razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu
2. Razlika u poreznom položaju izdataka s osnove troškova službenog putovanja i ostalih sličnih troškova nastalih u radnom odnosu prema jednakim troškovima nastalim radom po ugovoru o djelu
3. Oblik i sadržaj ugovora o djelu
4. Primitci po ugovoru o djelu u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
5. Rad po ugovoru o djelu umirovljenika
6. Mogu li osobe koje su u evidenciji nezaposlenih ostvarivati primitke povremeno po ugovoru o djelu
7. Oporezivanje primitaka ostvarenih po ugovoru o djelu
8. Podliježe li osoba koja ostvaruje drugi dohodak i porezu na dodanu vrijednost
9. Utvrđivanje primitka ako je ugovorena neto-svota naknade
10. Uplatni računi za porez na dohodak i doprinose i porez na dohodak
11. Evidencije o isplaćenoj naknadi – obrazac R-Sm i obrazac IDD
12. Trebaju li osobe koje ostvare naknadu po ugovoru o djelu predati godišnju poreznu prijavu?

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)