RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ulaganja u višegodišnje nasade (voćnjake, vinograde, maslinike, plantaže cvijeća, drveća i sl.) predstavljaju poljoprivrednu aktivnost. Specifičnost poljoprivredne aktivnosti u vidu ulaganja u višegodišnje nasade u odnosu na ostale proizvodne aktivnosti očituje se kroz stvaranje poljoprivrednih proizvoda (voća, grožđa, maslina i sl.) i nove biološke imovine (drveća, cvijeća i sl.). U članku se obrađuje računovodstveno praćenje ulaganja u višegodišnje nasade, proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i dodatne biološke imovine s naslova te aktivnosti u skladu sa zahtjevima HSFI 17 odnosno MRS-a 41.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Utvrđivanje vrijednosti višegodišnjih nasada
3. Utvrđivanje vrijednosti poljoprivrednih proizvoda
4. Državne potpore kod podizanja višegodišnjih nasada
5. Rashodovanje višegodišnjih nasada
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)