RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2011
  • Članak:Računovodstvo povrata robe
  • Stranica:40.
  • Autor/i:Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Računovodstvo trgovačkog društva treba provesti sve poslovne događaje u nekoj poslovnoj godini. Neki su od tih poslovnih događaja uobičajeni i ponekad rutinski, ne zahtijevaju posebne vještine i znanja računovođa. Neki poslovni događaji zahtijevaju posebnu pozornost kako bi se u poslovnim knjigama proveli na takav način da točno odraze stvarna zbivanja. Jedan od tih događaja je i povrat robe odnosno proizvoda od kupaca. O tim događajima pišemo u ovom članku.

1. Uvod
2. Ostvarivanje prihoda isporukom dobara
3. Povrat robe od kupca
4. Povrat proizvoda od kupca
5. Mogućnost primjene HFSI 3 odnosno MRS-a 8
6. Povrat kupljene robe dobavljaču
7. Priznavanje smanjenja obveze PDV-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)