RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kao i kod svakog drugog ugovornog odnosa, tako i kod leasinga zbog određenih okolnosti može doći do prijedobnog raskida ugovora. Razlozi raskida ugovornog odnosa mogu biti različiti, kao npr.: zbog štete, zbog nemogućnosti plaćanja, krađe i sl. S obzirom na to da postoje različite vrste leasinga, različit je postupak kod obračuna prijedobnog prekida leasinga. O tome što je i na koji način potrebno evidentirati u knjigovodstvu pri raskidu ugovora te koje su porezne posljedice raskida ugovora pročitajte u nastavku članka.

1. Uvodne napomene
2. Raskid ugovora o financijskom leasingu
3. Raskid ugovora o operativnom leasingu
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)