RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatska udruga poslodavaca je nakon višemjesečnih pregovora s predstavnicima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te predstavnicima sindikalnih središnjica uspjela ishoditi donošenje novog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.
Odredbe novog Pravilnika su u odnosu na odredbe ranijeg Pravilnika izmijenjene samo u manjem opsegu, ali su one ipak otklonile određene nejasnoće nastale pri vođenju propisanih evidencija, dok je istodobno novi način evidentiranja radnog vremena radnika bolje prilagođen procesima rada kod poslodavaca. Naime, odredbama novog Pravilnika uvažene su neke od primjedaba članova HUP-a te bi sada primjena ovog novodonesenog Pravilnika u praksi za poslodavce trebala biti znatno jednostavnija. U ovom se članku stoga prvenstveno iznose najbitnije promjene koje je u obvezi evidentiranja radnog vremena radnika uveo novi Pravilnik.
O novom sadržaju isplatne liste pišemo u posebnom članku u ovom časopisu.

1. Uvod
2. Vrste evidencija, njihov oblik i vrijeme čuvanja
3. Podaci o radnicima
4. Podaci o radnom vremenu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)