RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Objavljen je Zakon o mogućnosti odgode plaćanja nastalog poreznog duga poduzetnika koji je rastao do kraja prethodne godine. Zakonom su propisani uvjeti koje poduzetnik treba ispuniti da bi mogao ostvariti pravo na odgodu kao što su zahtjev i jamstvo u skladu s postojećim propisima. Detaljnije o propisanim mogućnostima i uvjetima vidjeti u članku.

1. Uvod
2. Što uređuje zakon
3. Subjekti primjene
4. Način reprograma poreznog duga
5. Podnošenje zahtjeva za reprogramiranje poreznog duga
6. Donošenje rješenja o reprogramiranju duga
7. Obračun kamata kod reprograma
8. Ukidanje rješenja o reprogramu
9. Odnos zakona prema drugim propisima
10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)