RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pristojbe se definiraju kao „oblik javnih prihoda koje državna i druga tijela s javnim ovlastima ostvaruju kao naknadu za posebne, pojedinačne intelektualne, odnosno nematerijalne usluge učinjene pravnim subjektima, fizičkim i pravnim osobama, u pravilu na njihov zahtjev“. U članku se prikazuje sustav javnih pristojbi u RH, koji broji ukupno šest pristojbi: upravne pristojbe, upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, administrativne pristojbe koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i boravišne pristojbe.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)