RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Početkom ove godine donesene su izmjene i dopune Općeg poreznog zakona, koje su potaknute potrebom da se usuglase određene odredbe s napretkom tehnologije te da se osuvremeni i poboljša način predaje poreznih prijava elektroničkim putem, kao i potrebe da se usuglase odredbe Općeg poreznog zakona s Direktivom Vijeća 85/611EEZ i Direktivom Vijeća 2003/48/EZ.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)