RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
  • Članak:Sudski raskid ugovora o radu
  • Stranica:159.
  • Autor/i:Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Prema Zakonu o radu (Nar. nov., br. 149/09., dalje: ZR) jedan od sedam načina prestanka ugovora o radu jest i prestanak odlukom nadležnoga suda. O ovom institutu, dakle sudskom raskidu ugovora o radu po zahtjevu radnika detaljnije pišemo u nastavku kroz prikaz tri rješidbe Vrhovnog suda Republike Hrvatske donesene u revizijskom stadiju radnoga spora.

1. Uvod
2. Stavljanje izvan snage odluke o otkazu
3. Nedopušten otkaz
4. Vraćanje na rad kod poslodavca

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)