RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Donošenjem zakona koji uređuju rad komunalnih društava došlo je i do promjene načina izračunavanja cijena vodnih usluga. O postupku izračuna kao i o osnovnim razlikama između novog i starog načina izračunavanja cijena pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Razlika između određivanja cijena vodnih usluga po starim i novim propisima
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)