RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslovanje trgovaca i uvjeti koje trebaju zadovoljavati uređuju propisi o trgovini, a Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva svojim uputama – mišljenjima pojašnjava neke postupke i radnje koje su u praksi dvojbene. U nastavku dajemo dvije nove informacije o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za prodajne objekte u kojima se nastavlja obavljati djelatnost trgovine i najnovije postupanje u vezi s izlaganjem, odnosno prodajom duhanskih proizvoda.

1. Ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta za prodajne objekte u kojima se nastavlja s obavljanjem djelatnosti trgovine
2. Osvrt na različita mišljenja nadležnih ministarstva vezan za dopustivost izlaganja duhanskih proizvoda na mjestu njihove prodaje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)