RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema čl. 2. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Nar. nov., br. 113/08. i 88/10.) sanitarna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi, i to nad sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti, proizvodnjom i stavljanjem na tržište hrane, uključujući genetski modificiranu hranu i organizme i novu hranu, proizvodnjom i stavljanjem na tržište predmeta opće uporabe, proizvodnjom, stavljanjem na tržište i uporabom opasnih kemikalija, stavljanjem na tržište i uporabom biocidnih pripravaka, zaštitom od buke i od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja. Inspekcijski nadzor obavlja se nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima, opremom i osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti i djelatnost na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije i prometa te na ostalim javnim mjestima. Poslove sanitarne inspekcije obavlja Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

1. Koje sve uvjete treba zadovoljiti o ispunjavanju propisa o zaštiti od buke u ugostiteljskim i ostalim objektima?
2. Na koje se djelatnosti odnosi prijava Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi?
3. Kakva je radna odjeća propisana za osoblje koje radi s hranom?
4. Tko je obavezan imati sanitarnu iskaznicu?
5. Na koga se odnosi obaveza polaganja tečaja zdravstvenog odgoja?
6. Tko treba provoditi mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije?
7. Što se smatra reklamiranjem alkoholnih pića?
8. Što se smatra promidžbom (reklamiranjem) duhanskih proizvoda?

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)