RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Likvidacija obrtničkih i samostalnih djelatnosti obveznika poreza na dobitak nije propisana Zakonom o obrtu niti su porezni propisi dali detaljne odredbe kako pritom postupiti. No kako se u praksi kao posljedica recesije sve češće događaju i likvidacije obrtnika „dobitaša“, u nastavku je opisano o čemu treba pritom voditi brigu i koje sve obveze treba ispuniti s računovodstvenog i poreznog motrišta.

1. Uvodne napomene
2. Računovodstveno motrište obrtničke i druge samostalne djelatnosti u likvidaciji
3. Porezno motrište obrtničke i druge samostalne djelatnosti u likvidaciji
4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)