RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U sklopu novog provedbenog propisa Zakona o deviznom poslovanju kojim se prati pretežiti dio prometa s deviznim nerezidentima uvedene su neke izvještajne novosti, a neke su mijenjane. U ovom se članku pojašnjavaju promjene koje se odnose na kreditne i na depozitne poslove s inozemstvom. Upozorava se na potpuno novo izvješće – godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom čija obveza podnošenja za 2010. dospijeva 30. travnja 2011.

1. Uvod
2. Kreditni poslovi s inozemstvom
3. Depozitni poslovi s inozemstvom
4. Izvještavanje putem INOK-DEP izvještajnih tablica
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)