RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Objavljena je nova Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja. Ona je pretežitim dijelom osvježena istoimena odluka koja se primjenjivala do njezine objave bez bitnih promjena. No uz „stara“ izvješćivanja Hrvatske narodne banke uvelo se i nekoliko potpuno novih istraživanja. O svim istraživanjima, osim o kreditnim i depozitnim poslovima, pisano je u ovom članku. O izvješćivanjima povezanim s kreditnim i depozitnim poslovima pisano je u posebnom članku ovog broja časopisa.

1. Uvod
2. Opće odredbe
3. Izravna i ostala vlasnička ulaganja
4. Poslovi s vrijednosnim papirima
5. Prijava transakcija povezana s nekretninama u inozemstvu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)