RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U siječnju 2011. IASB je objavio dodatak Prijedlogu standarda financijskih instrumenata s naslovom: Amortizirani troškovi nabave i umanjenje vrijednosti, objavljenom u studenom 2009. Cilj je ove dopune da se, u suradnji s američkim FASB-om, postavi pravilo prikazivanja u financijskim izvještajima za očekivani gubitak umanjenja vrijednosti otvorenih portfelja financijske imovine kojoj se vrijednost mjeri po amortiziranim troškovima nabave. Ovaj je dodatak dio druge faze od ukupno tri predviđene faze zamjene MRS-a 39 – Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje. Prva faza, standardiziranje klasifikacije i mjerenja financijskih instrumenata završena je i objavljena kao MSFI 9 – Financijski instrumenti. U trećoj će se fazi, koja slijedi, standardizirati instrumenti zaštite.

1. Financijski instrumenti – druga faza
2. Novi zahtjevi za prezentiranjem i objavama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)