RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kreditno poslovanje vrlo je česta aktivnost koju poduzima uprava društva u cilju održanja solventnosti društva, odnosno u cilju ispunjenja dospjelih novčanih obveza. Jedan od izvora financiranja jest uzimanje zajma od drugog poduzetnika, člana(-ova) društva i ostalih fizičkih osoba ili pak kredita od banaka. Posebno se osvrćemo na korištenje zajmova nerezidenata. S druge pak strane trgovačko društvo može odobriti zajam drugom društvu ili pravnoj osobi, ali i članu društva, zaposleniku ili nekoj trećoj fizičkoj osobi. Što treba imati na umu vezano za porezne i druge propise u vezi sa zajmovima i kamatama, objašnjavamo u ovom članku.

1. Svota zajma i kamata inozemnog člana društva
2. Porez po odbitku na kamate inozemnih zajmodavaca neovisno o visini kamate
3. Koje se najviše ili najniže kamate mogu zaračunati između povezanih osoba
4. Zajmovi i kamate između nepovezanih osoba
5. Kamate iz sudskih sporova
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)