RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novim Zakonom o posebnom porezu na kavu uređeno je plaćanje posebnog poreza na kavu koja se uvozi u carinsko područje RH, koji na nešto drukčiji način, u odnosu na odredbe starog zakona, propisuje postupanje s kavom u tuzemnom prometu. Jedan od glavnih ciljeva donošenja ovog zakona je usklađenje zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU. U nastavku se daje pregled najbitnijih odredaba Zakona, tko je porezni obveznik, što je predmet oporezivanja, porezna osnovica, visina posebnog poreza, postupanje sa zalihama kave na dan stupanja zakona i druge porezne obveze. Jednako se tako u nastavku članka daje napomena u vezi s promjenom visine trošarine na motorne benzine i plinsko ulje.

1. Uvod
2. Što donosi uredba o visinama trošarina na motorne benzine i plinsko ulje
3. Novosti u oporezivanju kave posebnim porezom

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)