RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ograničenje osnovice za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na mjesečnoj i godišnjoj razini primjenjuje se u nas od 2003. Kada osiguranik, radnik ili druga osoba u određenoj kalendarskoj godini ostvari primitak koji podliježe plaćanju mirovinskog doprinosa, veći od svote najviše godišnje osnovice na koju je plaćen doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup), može zatražiti povrat toga doprinosa. Zahtjev za povrat doprinosa podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave kojem se prilaže potvrda o isplaćenim primitcima na propisanom obrascu GOD-DOP.

1. Pravno uređenje socijalnog osiguranja
2. Najviša mjesečna osnovica
3. Najviša godišnja osnovica
4. Podnošenje zahtjeva za povrat doprinosa (obrazac GOD-DOP)
5. Porezni položaj povrata preplaćenog doprinosa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)