RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Praktikum neprofitnog računovodstva

Sve neprofitne organizacije koje posluju gotovim novcem obvezne su u skladu s odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, osim propisanih pomoćnih knjiga, voditi i knjigu (dnevnik) blagajni. U članku upućujemo na bilježenje poslovnih promjena u blagajničkom poslovanju kod neprofitnih organizacija.

1. Glavna blagajna
2. Gotovina podignuta na bankomatu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)