RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
  • Članak:Vlastiti prihodi
  • Stranica:47.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

  • Praktikum proračunskog računovodstva

U ovom proračunskom praktikumu obrađuje se knjiženje vlastitih prihoda što ih ostvare proračunski korisnici. Pri njihovu priznavanju moraju se uvažiti raznolikosti odnosa koje postoje između proračunskog korisnika i njegova nadležnog proračuna. Raznolikosti su uvjetovane transakcijskim računom preko kojeg posluje proračunski korisnik i preko pripadnosti vlastitih prihoda te načinom njihova uključivanja u sustav proračuna – preko glavne knjige proračuna ili samo preko konsolidacije financijskih izvještaja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)