RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Narodnim novinama, broj 6. i 11. ove godine objavljen je Pravilnik o obliku i vrsti kapitala društava za upravljanje investicijskim fondovima. Tim je pravilnikom propisan način izračunavanja najmanje svote kapitala društava za upravljanje. U ovom članku pojašnjavaju se najbitnije odredbe Pravilnika.

1. Uvod
2. Minimalni kapital društava
3. Struktura kapitala
4. Primjer izračunavanja kapitala

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)