RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovoj se godini statistička izvješća poduzetnika za tromjesečna razdoblja nastavljaju predavati na već poznatom obrascu TSI-POD. U članku su dana pojašnjenja vezana za ispunjavanje pozicija AOP tog obrasca, a uz to su za svaku poziciju izvještaja definirani računi novog RRiF-ovog računskog plana za poduzetnike (XIV. dopunjeno izdanje – 2011.) koji se uključuju u pojedinu poziciju.

1. Obveznici predaje obrasca TSI-POD
2. Način i rok predaje obrasca TSI – POD
3. Upute i pojašnjenja za ispunjavanje obrasca TSI-POD

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)