RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Završetkom poslovne godine zaključuju se poslovne knjige i evidencije, sastavljaju financijska i porezna izvješća. Sve isprave, evidencije i izvještaji prikupljaju se zbog pohrane i čuvanja, a to može predstavljati problem, osobito zbog ograničenog prostora u kojem poduzetnik obavlja svoju djelatnost. Više propisa istodobno uređuje koliko se dugo poslovna dokumentacija treba čuvati pa se u nastavku članka pojašnjavaju rokovi i oblici čuvanja poslovne dokumentacije prema Zakonu o računovodstvu i Općem poreznom zakonu.
1. Uvod
2. Vrste poslovne dokumentacije i način njezina čuvanja
3. Rokovi čuvanja
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)