RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se obrađuje računovodstveno praćenje uzgoja pčela odnosno pčelinjih zajednica koje čine biološku imovinu čije računovodstveno postupanje definira HSFI 17 odnosno MRS 41. Uz to se u članku obrazlaže računovodstveno praćenje proizvodnje meda i drugih proizvoda koji predstavljaju output te poljoprivredne aktivnosti kao i stvaranja dodatne biološke imovine odnosno pčelinjih zajednica s naslova te aktivnosti.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Početno priznavanje – utvrđivanje vrijednosti pčelinjih zajednica
3. Početno priznavanje – utvrđivanje vrijednosti pčelinjih proizvoda
4. Ulaganja u pčelinje zajednice i proizvodnju pčelinjih proizvoda
5. Računovodstveno praćenje državnih potpora
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)