RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Rečenica Trgovačko društvo ima gubitak kod računovodstvenog stručnjaka odmah otvara pitanje: O kojem je gubitku riječ? Govorimo li o računovodstvenom gubitku kao razlici prihoda i rashoda, o poreznom gubitku koji upućuje na činjenicu da trgovačko društvo u tom poreznom razdoblju nema obvezu plaćanja poreza na dobitak – što nužno ne mora biti posljedica lošeg poslovanja odnosno računovodstvenog gubitka, ili je riječ o gubitku poslovne godine koji je iskazan u bilanci i umanjuje kapital trgovačkog društva. Otvara se i drugo pitanje: koliko se dugo gubitak može prenositi? O svemu tome pročitajte u nastavku ovog članka.

1. Računovodstveni gubitak
2. Računovodstveni gubitak i utvrđena obveza za porez na dobitak
3. Gubitak poslovne godine
4. Gubitak poslovne godine i odgođena porezna imovina
5. Gubitak iznad visine kapitala

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)