RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U našoj poslovnoj praksi često se ugovorima ili naknadnim dogovorima uređuju pitanja dodatnih popusta u cijeni zbog plaćanja prije roka dospijeća, naknadnih rabata i odobrenja razlike u cijeni zbog kupnje odgovarajuće, ugovorom određene količine robe, zbog nekih drugih poslovnih razloga i sl. Računovodstvo treba definirati svoje postupke u takvim slučajevima kako kod kupca, tako i kod prodavatelja. U ovom članku pišemo kako bi se u računovodstvu trebao odvijati postupak s naknadnim odobrenjima.

1. Uvod
2. Naknadni popusti s motrišta isporučitelja
3. Naknadni popusti i odobrenja s motrišta kupca
4. Iskazivanje prihoda od prodaje u slučaju odgođenog plaćanja
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)