RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Jedan od načina na koji može doći do promjene vjerovnika u obveznopravnom odnosu jest i personalna subrogacija. Pod personalnom subrogacijom podrazumijeva se prijelaz vjerovnikove tražbine na osobu koja ju je ispunila. Ovaj je pravni institut u domaćoj pravnoj znanosti prilično neobrađen, što je dovelo do njegovog nepoznavanja i neprimjenjivanja u praksi. Ipak, kako se njime mogu postići pravne posljedice slične onima koje se postižu ugovorom o cesiji (koja je inače dobro poznata, iscrpno obrađena u znanstvenim radovima te masovno korištena u praksi) te kako u određenim situacijama strankama može biti povoljnije ugovoriti ispunjenje sa subrogacijom nego zaključiti ugovor o cesiji, smatramo bitnim iscrpnije obraditi i ovaj pravni institut, a napose naznačiti sličnosti i razlike s ugovorom o cesiji.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)