RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Važeća Uredba (EZ) br. 1798/2003. Vijeća o zajedničkoj suradnji upravnih vlasti na području poreza na dodanu vrijednost, donesena 7. listopada 2003., u više je navrata i u bitnim dijelovima mijenjana te je kao takva postala nepregledna. Radi postizanja preglednosti i jasnoće pravnog teksta 7. listopada 2010. donesena je nova Uredba Vijeća br. 904/2010. o zajedničkoj suradnji upravnih vlasti i borbi protiv prijevara na području poreza na dodanu vrijednost. Primjena novodonesene uredbe započinje 1. siječnja 2012. - manji dio odredbi primjenjuje se od 1. studenog 2010. Sama porezna utaja i prijevare u slučajevima prekograničnih prometa vode prihodovnom manjku u proračunima država članica, čime se krši načelo porezne pravednosti. Također mogu prouzročiti iskrivljenje prometa kapitala i iskrivljenje tržišnog natjecanja, što može utjecati na funkcioniranje Zajedničkog tržišta. Borba protiv prijevara na području PDV-a zahtijeva usku zajedničku suradnju nadležnih vlasti, koje su u pojedinim državama članicama odgovorne za primjenu utvrđenih propisa.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)