RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Materija financijskog osiguranja sve do donošenja hrvatskog Zakona o financijskom osiguranju nije bila uređena posebnim zakonom. Na pravne odnose ove vrste na odgovarajući su se način primjenjivala opća pravila stvarnopravnog osiguranja tražbina uređena prvenstveno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i bivšim Ovršnim zakonom. RH se tijekom provođenja analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU (aquis communitaire) obvezala uređivati materiju financijskog osiguranja donošenjem posebne regulative što je predviđeno Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji za 2007. godinu u okviru poglavlja 3.9. Financijske usluge, 3.9.1. Bankarstvo, dodatak A. ZFO je usklađen s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2002/47/EEC od 6. lipnja 2002. ZFO–om su uređena posebna pravila za osiguranje financijskih obveza financijskim instrumentima ili novčanim sredstvima koje preuzimaju subjekti financijskog tržišta.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)