RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U predmetu Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-III-374/2008, odlukom od 27. listopada 2010., utvrđena je povreda ustavnog prava na pravično (pošteno) suđenje, zajamčenog čl. 29. st. 1. Ustava stoga što Županijski sud u B. u presudi osporenoj ustavnom tužbom nije naveo nikakve razloge zbog kojih je zauzeo drukčije pravno stajalište od stajališta navedenog u svojoj ranijoj presudi donesenoj u istovjetnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji, a iz osporene presude nije razvidno da se to odstupanje temelji na novom pravnom stajalištu sjednice odjela ili sudaca toga suda. Ovim se člankom namjerava uputiti na važnost stabilne sudske prakse za pravnu sigurnost onih koji ostvarivanje i zaštitu svojih prava i interesa traže pred sudom, odnosno na pravnu nesigurnost u slučaju suđenja u istoj pravnoj stvari na različit način. Sudska praksa u tom smislu ima svoje mjesto u ostvarivanju ustavnog jamstva pravičnog (poštenog) suđenja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)