RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Tematika oporezivanja prihoda od prodaje udjela kako u nas, tako i u drugim zemljama, aktualna je i bitna zato što se oporezivanjem dobitka ostvarenog prodajom udjela u kapitalu omogućuje dodatno namicanje sredstava u državni proračun. U ovome članku autor daje prikaz modela predmetnog oporezivanja u Austriji i Njemačkoj, koji su svakako od koristi, ako i naša zemlja bude uvela ovaj model oporezivanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)